Naznin's Kitchen

Location: Uttara 11

Average Rating : 5.00

Total Food Items : 6

Shahi Halim

৳ 350

Location : Uttara 11

Cooking time : 1 hours | MOQ : 1

Naznin's Kitchen

Location : Uttara 11

Cooking time : 1 hours | MOQ : 1

Naznin's Kitchen

Location : Uttara 11

Cooking time : 2 hours | MOQ : 5

Naznin's Kitchen

Beef kala vuna

৳ 200

Location : Uttara 11

Cooking time : 2 hours | MOQ : 1

Naznin's Kitchen

Location : Uttara 11

Cooking time : 1 hours | MOQ : 5

Naznin's Kitchen

Chicken Pasta

৳ 150

Location : Uttara 11

Cooking time : 1 hours | MOQ : 1

Naznin's Kitchen