Dudh Pantuya Pitha

Chaler gura, dudh, sugar, egg, ghee, kejur gur, badam

1

৳  320

Dudhe vijano soft pantuya pitha.

Average weight 1 kg/ 8-10 pcs.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Dudh Pantuya Pitha”