Ilish Polao

Ilish polao (Egg)

2

Ingredients: polau chal, ilish, tel, peyaj, tok doi, gorom moshla, morich.

Egg added.

Ingredients: polau chal, ilish, tel, peyaj, tok doi, gorom moshla, morich.

Egg added.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ilish Polao”

Please register to get your referral link.